Ceníky a čl. příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČOS (Česká obec sokolská)

Členské spolkové známky v roce 2024
  • děti, mládež a senioři: 300 Kč
  • dospělí: 600 Kč

Členský příspěvek se platí jednou za kalendářní rok vždy do 28.2. daného roku. Jeho výše je stanovena ČOS.

Zájemci o členství v TJS naleznou přihlášku zde. Vyplněnou přihlášku následně zájemce předá vedoucímu oddílu, případně elektronicky zašle na zivanice@sokol.eu. Po úhradě členského poplatku obdrží na kontaktní email svoji elektronickou členskou kartu.

SOKOLSKÉ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

Oddílové příspěvky se hradí na konkrétní oddíl vedený Sokolem Živanice, který navštěvujete. V případě účasti ve více oddílech je třeba zaplatit všechny oddílové příspěvky. Oddílové příspěvky jsou použity na energie, vodu, provoz a opravy  sportovního vybavení.

Podmínkou pro navštěvování jakéhokoliv sokolského oddílu je členství v ČOS.

Výše příspěvků pro jednotlivé sokolské oddíly:
Všestrannost předškolní děti1 000 Kč/rok
Všestrannost mladší žáci1 000 Kč/rok
Badminton1 000 Kč/rok

Jednotlivé oddílové příspěvky lze platit i pololetně následovně:

Všestrannost a badminton:

  • 1.1. – 30.6. – 600 Kč
  • 1.9. – 31.12. – 400 Kč

POKYNY PRO PLATBY:

  • pro bezhotovostní platbu na číslo transparentního účtu:   1200960369/0800
  • variabilní číslo: ddmmrr (datum narození bez teček a mezer).

Do zprávy pro příjemce uveďte:

  • JMÉNO PŘÍJMENÍ ROČNÍK a zda se jedná o oddílové příspěvky (OP), členské (ČP), nebo oboje (OPČP). Příklad: Karel Novák 1985 OP, ČP
  • Pokud budete chtít vystavit potvrzení o zaplacení,  napište nám to do poznámky při platbě.

Informace o výši a formě placení oddílových příspěvků u aktivit nepořádaných Sokolem Živanice poskytují jednotliví cvičitelé.

CENÍK PRONÁJMU PROSTOR TJ SOKOL ŽIVANICE (platný od 13.9.2023)

Tělocvičná jednota Sokol Živanice stanovuje za pronájem a využívání nebytových prostor následující poplatky:

PRONÁJEM VELKÉHO SÁLU
– ples, taneční zábava (bez možnosti vlastního občerstvení)7 500 Kč
– školení, přednášky450 Kč/hod
– celodenní sportovní akce- turnaje2 500 Kč
– cvičení a sportovní aktivity450 Kč/hod
PRONÁJEM SALONKU „PEKLO“
– dle individuální dohody v období květen-říjen; v období listopad-duben dle dohody s provozovatelem restaurace400 Kč/hod
PRONÁJEM LETNÍHO PARKETU A AMFITEÁTRU
– základní sazba pronájmu; možnost vlastního občerstvení po dohodě s provozovatelem restaurace6 000 Kč

Cena pronájmu letního parketu je stanovena vždy individuálně na základě dohody a charakteru akce (druh akce, délka trvání , počet účastníků)

Stránka s kontakty

Sdílet