Členství

Sokol přináší sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu.

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy k čestnému jednání, aktivitě, samostatnosti a schopnosti pomáhat.

Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. V současnosti má více než 160 000 členů po celé zemi.

Členové, kteří jsou registrovaní ve sportovním svazu si mohou příspěvek nechat proplatit zdravotní pojišťovnou. O této možnosti se informujte u své pojišťovny.

Proč se stát členem TJ Sokol Živanice:

  • možnost pomáhat dobré věci
  • možnost podílet se na sportovních a kulturních událostech v obci
  • možnost vést vlastní sportovní oddíl
  • organizovat vlastní sportovní událost za podpory členů TJ
  • získat výhody (příspěvky, slevy) na sportovní aktivity/tábory pořádané TJ Sokol Živanice

Jak se stát členem:

1. krok – Nový člen dostane přihlášku v papírové podobě na cvičení nebo ji může vyplnit.
Zde si můžete stáhnout přihlášky ve formátu PDF.

2.krok – V oddíle cvičení rodiče a děti (předškolní) se přihláška vyplňuje za dítě a to se následně stává členem Sokola.

3.krok – Pak je potřeba zaplatit členský příspěvek dle Ceníku členských příspěvků

4.krok – od 1.1.2022 je vedena elektronická evidence členské základny ECZ, kde jsou veškeré doklady zasílány na jednotlivé členy v elektr.podobě