Sokolská všestranost

Sokolská všestrannost je základním cvičebním prvkem pro každou tělocvičnou jednotu. Cílem hodin je naučit děti nejen spolupráci v kolektivu a hru fair-play při skupinových hrách, ale zejména přitáhnout děti ke sportu a pohybu jako takovému.

V rámci cvičení jsou střídány hodiny zaměřené na základy gymnastiky s využitím sportovního náčiní (přeskoky, trampolína, žebřiny, cvičení na žíněnkách atd), atletiky (běh, hod, skákání), míčové hry (vybíjená, basketbal, volejbal pro starší apod), koordinace těla a všeobecná tělesná průprava a kardio cvičení (švihadla, badminton) a  protahovací cvičení zaměřená na flexibilitu (joga pro děti).

Všechna cvičení jsou samozřejmě přizpůsobena nejen věku dětí, ale i jejich vývoji – pohybovému i psychomotorickému.

1 skupina: Předškoláci (věk 3-6 let) – děti jsou vždy v doprovodu rodiče, ti jsou do hodiny také zapojeni. Samotná cvičení jsou vedena jak formou hry a zábavy, aby děti hodina bavila a měli z pohybu radost, tak i formou disciplíny a pravidel, aby již v tomto věku pochopili systém soutěžení a hry fair-play.

2 skupina: Mladší žáci (6-více let) – děti jsou již samostatně, bez rodičů. Tato cvičení jsou cvičení zaměřená více na praktickou část výuky, sportovní stránku, techniku atd.

Naším přáním je, aby si děti sport a pohyb zamilovaly. K tomu jim chceme pomoci tím, že jim ho představíme jako zábavu a hravou aktivitu, nikoli jako náročný dril.

Nutné mít s sebou: sportovní sálovou obuv (pro zimní sezonu) a venkovní pevnou pohodlnou běžeckou obuv (pro letní sezonu), pohodlné sportovní oblečení

Veronika Pařízková

  • email: v.parizkova@sokolzivanice.cz

Lucie Koubová

  • email: l.koubova@sokolzivanice.cz

Sdílet