Historie

Sokol – nejstarší česká tělocvičná organizace, vznikl v roce 1862. Jeho zakladateli byli Miroslav Tyrš a Jindřich Fugner. Vznikl v době politického uvolnění v Rakousku, jehož součástí české země tehdy byly. Toto uvolnění umožnilo nový rozmach českého národního hnutí.

Úkolem Sokola byla tělesná, branná a mravní výchova v českém vlasteneckém duchu. Doprovázela ji činnost kulturní, společenská a vzdělávací. Sokol v době Rakouska, pak Rakousko-Uherska, vychoval několik generací uvědomělých příslušníků českého národa. V době 1. světové války (1914 -1918) tvořili sokolové jádro československých legií bojujících za vytvoření našeho novodobého státu. V době 1. československé republiky (1918 -1938) patřil Sokol k předním oporám státu. V době 2. světové války (1939 – 1945) se sokolové významně podíleli na domácím a zahraničním protiněmeckém odboji a přinesli nemalé oběti. V období 1945 – 1948 byli sokolové rozhodnými zastánci udržení demokracie a státní suverenity. Sokol měl tehdy l milion členů – mládeže a dospělých.

V lednu 1990 došlo k obnovení Sokola, když na čtyři desetiletí ho komunistický režim zbavil samostatné existence, sokoloven, hřišť i jiného majetku a tělovýchovu a sport mohl organizovat jedině Československý svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTVS). Od svého obnovení v roce 1990 se Sokol snaží navázat na své více než stoleté tradice s tím, že do svého cvičebního a sportovního programu začleňuje moderní prvky. Obnovil také tradici konání celostátních přehlídek své činnosti -všesokolské slety v Praze každých šest let – poslední XIV. všesokolský slet se uskutečnil v roce 2006.

Sokol Živanice v čase:

…. texty pro vás připravujeme…..

Sdílet