Legislativa

Tělocvičná jednota Sokol Živanice je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pobočným spolkem. Spolek je právnická osoba založená za účelem naplňování společného zájmu a stojící na samosprávě a dobrovolnosti. Základním dokumentem upravujícím fungování spolku jsou Stanovy ČOS. Tělocvičná jednota má samostatnou právní subjektivitu a je zapsaná ve veřejném rejstříku.

Výpis z rejstříku (Justice.cz)

Sdílet